Keď čakanie ohrozuje

…aby bola schválená dotácia na rekonštrukciu cesty 3062

Stav našich ciest si nemusíme detailne špecifikovať. Ich kvalita začína sľubmi štátnikov a správami ciest a končí vyhláseniami o tom, že na ich opravu či rekonštrukciu buď nie je dostatok finančných prostriedkov, alebo im dotácie nie sú schválené.
Na podobný problém narážame i na margo cesty III.triedy 3062 a prieťahu obcou Šuňava. Táto cesta spája obec Šuňava a Liptovskú Tepličku, ďalej smerom na podtatranskú obec Štrba. Daný úsek je už dlhodobo v kritickom stave, ktorý ohrozuje nielen zdravie a životy samotných vodičov, ale aj vozidlá, ktoré neraz po prejazde tohto úseku končia s poškodeniami v servisoch.

Mnohí obyvatelia daných obcí by nám mohli prerozprávať obrovské problémy, s ktorými sa pasujú najmä počas zimných mesiacov, kedy takmer pravidelne uzatvárajú tento úsek cesty pre silnú námrazu a neprejazdné záveje, ktoré cestári starostlivo a s vypätím síl odpratávajú celé dlhé dni.

Možno si teraz mnohí povedia, že u podtatranských obcí takéto situácie nie sú ničím výnimočným, avšak, najväčšiu vinu na vzniknutej situácii nenesie geografická poloha týchto obcí, ale práve nekvalitná a neudržiavaná cestná komunikácia, ktorej situáciu Prešovský samosprávny kraj dlhodobo prehliada a ignoruje.

Osobne som vyvíjal apel na tom, aby sa danou problematikou kraj zaoberal, takisto i samotná správa ciest Prešovského samosprávneho kraja vydala k veci stanovisko a žiadala rznu rekonštrukciu tohto problematického úseku. Byrokracia a svojvoľnosť jednotlivcov poslaneckého zastupiteľstva však túto naliehavú žiadosť odložila na vedľajšiu koľaj.

Je potrebné, aby sa úsek cesty III.triedy 3062 začal riešiť kvalitnou rekonštrukciou, ktorá však nie je možná bez finančného zastrešenia Prešovského samosprávneho kraja.
Spolu s ďalšími ľuďmi, ktorým záleží na bezpečnom prejazde na tomto úseku – Ing. Annou Vilímovou, Petrom Zemanom, zástupcami obcí Šuňava a Liptovská Teplička, Biofarmou Šuňava, so zástupcami občianskeho združenia: Pre Šuňavu, sme vytvorili petíciu, ktorej cieľom je , aby sa kompetentní daným problémom urýchlene zaoberali a uvoľnili prostriedky na rekonštrukciu danej cesty.

Výsledok tohto procesu by mal ležať na srdci každého človeka, ktorému záleží nielen na obyvateľoch dotknutých obcí, ale na každom človeku, ktorý daným úsekom prejde. Život a zdravie sú darmi, ktorými nesmieme hazardovať. A už vôbec nie preto, že nám je ľúto investovať do kvalitnej údržby, ktorá môže ochrániť zdravie a životy nevinných vodičov , ich spolujazdcov či chodcov.

autor: Rastislav Cunik

Kontakt